Algemene Beschouwingen van GemeenteBelangen 

Het wensenlijstje voor 2018

Afgelopen donderdag waren de algemene beschouwingen in de raad van de gemeente Eemsmond.

Voor GemeenteBelangen was het een succesvolle dag! Ons verhaal kun je hier lezen

Omdat GemeenteBelangen de grootste partij in Eemsmond is mocht Eltjo Dijkhuis namens GemeenteBelangen als eerste van alle fracties het spits afbijten en een kwartier het woord voeren tijdens het debat hierover.

GemeenteBelangen wil dat onze inwoners veel beter betrokken worden bij alles wat er speelt rond de herindeling. Het lijkt een ver van mijn bed show, en misschien is het dat ook deels wel- maar het is heel belangrijk dat vanuit de gemeentehuizen goed gekeken wordt wat inwoners van de nieuwe gemeente wensen en wat de gemeente kan bieden. 

Hier heeft onze partij wel wat zorgen over. Er mag meer elan en energie in het herindelingsproces. 

GemeenteBelangen gaat in elk geval de uitdaging aan om er ook in de nieuwe gemeente het beste uit te slepen voor de inwoners.

Voor 2018 hebben we nog een aantal wensen benoemd. We hebben drie moties ingediend, twee zijn aangenomen en 1 overgenomen door het college.

Een stijging van de sporttarieven in Eemsmond is daarmee voorkomen. Dat is belangrijk voor alle gezinnen waarvan de kinderen sporten. Ook hebben we bereikt dat er nog eens gekeken wordt of je niet iets creatiefs kan doen met de oude vuilstortplaats in Usquert. Deze is voor veel geld veilig gemaakt, misschien kan er wel een klimbos komen op die markante plek.

Ten slotte hebben we na heel veel overleg, schorsingen, en met heel veel energie bereikt dat het college serieus werk maakt van een kunstgrasveld in Roodeschool. Het dorp is hier aan toe, en Eemsmond heeft nu nog de mogelijkheid om dit te regelen. Ook willen we dan geregeld hebben dat er ook geld is als bestaande velden aan vervanging toe zijn.

Kortom; het was 6,5 uur vergaderen maar we hebben wel wat bereikt.

Wil je de inbreng van GemeenteBelangen lezen? Klik dan hier

GemeenteBelangen heeft zorgen over de visie voor de nieuwe gemeente het Hogeland.

"GemeenteBelangen wil niet roepen dat we voorzieningen gaan centraliseren en GemeenteBelangen wil geen nieuwe visie maken ‘waar kunnen voorzieningen gevestigd worden en waar niet’, wij willen denken in kansen in plaats van onmogelijkheden." zo gaf raadslid Eltjo Dijkhuis één van de bezwaren aan die de partij heeft bij de visie op de nieuwe gemeente het Hogeland. GemeenteBelangen heeft al vanaf haar beginjaren gepleit voor ruimte voor woningbouw in alle dorpen. Dat moet zo blijven, en daar is GBE niet gerust op aldus Dijkhuis in zijn bijdrage. GemeenteBelangen wil nu dan ook niet voor krimp kiezen.

Dijkhuis gaf ook nog het volgende aan "GemeenteBelangen wil niet zeggen dat ‘waar mogelijk’ wij investeringen van oude gemeenten handhaven. Wat nu uit stro wordt gezet moet gewoon doorgaan, daar moeten we geen ruimte voor twijfel laten. GemeenteBelangen wil niet roepen ‘wij zijn koploper energietransitie’, want wat doet dat met de Eemshaven? Weet u het, weet ik het? Waarom roepen we het dan? was dan ook de vraag aan het college van B&W.

Tot slot kwam GBE terug op een groot probleem dat wij met deze visie hebben. En dat is dat de nieuwe gemeente vindt dat ze een gelijkwaardige 'partner' is van inwoners. Maar dit is helemaal niet zo, omdat een gemeente moet werken aan de hand van wetten en regels. En omdat een gemeente er zorg voor moet dragen dat iedere inwoner gelijke kansen krijgt. In de plannen wordt echter vooral gekeken naar mondige inwoners en hun plannen, en komen inwoners die niet mondig genoeg zijn er wel wat bekaaid vanaf. GemeenteBelangen vindt echter dat iedereen gelijke kansen moet hebben. Want anders krijg je een tweedeling in de maatschappij.

Samengevat: "GemeenteBelangen wil een minimalistische overheid voor mensen die zichzelf wel kunnen redden, maar wil een sterke overheid voor mensen die dat niet kunnen. En dan zijn wij geen netwerkpartner, maar overheid, waarvan van Dale zegt “lichamen aan wie het gezag is toevertrouwd”.

De bezwaren van GBE mondden uit in de volgende stemverklaring:

  • GemeenteBelangen is het niet eens met de rol van ‘netwerkpartner’. Omdat wij tegen tweedeling in de samenleving zijn.
  • GemeenteBelangen is het niet eens met het ‘kiezen waar voorzieningen blijven’. Ook willen wij niet roepen dat we koploper energietransitie worden, want we weten niet welke gevolgen dit voor de Eemshaven en voor ons landschap heeft.
  • Die kanttekeningen plaatsen we bij deze visie waar we voor het overige mee zullen instemmen. 

De volledige bijdrage van raadslid Eltjo Dijkhuis kun je hier lezen.

GemeenteBelangen stelt vragen over BMWE-wedstrijd

GemeenteBelangen heeft vragen gesteld over de droomwedstrijd die de nieuwe gemeente Het Hogeland heeft georganiseerd.

Dit heeft de laatste weken uitgebreid in de media gestaan. Waar het onze fractie om gaat is het volgende: Het is prima om wat voor wedstrijd ook te organiseren, maar het is wel handig als alle spelers van te voren op de hoogte zijn dat er een wedstrijd georganiseerd gaat worden zodat je het op voorhand eens bent over spelregels van een wedstrijd en het doel. 

Of dit nu wel of niet goed gegaan is, daar wordt verschillend naar gekeken. En of de gemeente straks wel of niet direct betrokken is bij het droom-idee dat uiteindelijk heeft gewonnen, ook dat is nog niet helemaal helder.

De vragen die wij hebben gesteld zijn inmiddels beantwoord. De beantwoording kun je hier lezen.

Maximum aan windenergie in Eemsmond

GemeenteBelangen Eemsmond wil invloed hebben op de plannen voor een windpark boven Valom en de Eemspolder.

Daarom heeft onze fractie ervoor gezorgd dat de gemeenteraad hier een zienswijze over gaat indienen.

In de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester van Eemsmond werd duidelijk dat ook het college een vierde en vijfde rij windmolens boven Valom in de Eemspolder niet zit zitten. 

Op onze vraag wanneer dit dan aan de orde komt bleek dat het college wacht totdat er een millieu effect rapportage wordt opgesteld voor het windpark Eemshaven-West.

GemeenteBelangen heeft er nu voor gezorgd dat dit plan op onze agenda komt met de bedoeling er een zienswijze op in te dienen. 

Wij gaan er vanuit dat net als ons college ook de meeste partijen in de gemeenteraad dan stelling zullen nemen tegen de 4e en 5e rij molens in de Eemspolder.

Aanvullende gegevens