Maximum aan windenergie in Eemsmond

GemeenteBelangen Eemsmond wil invloed hebben op de plannen voor een windpark boven Valom en de Eemspolder.

Daarom heeft onze fractie ervoor gezorgd dat de gemeenteraad hier een zienswijze over gaat indienen.

In de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester van Eemsmond werd duidelijk dat ook het college een vierde en vijfde rij windmolens boven Valom in de Eemspolder niet zit zitten. 

Op onze vraag wanneer dit dan aan de orde komt bleek dat het college wacht totdat er een millieu effect rapportage wordt opgesteld voor het windpark Eemshaven-West.

GemeenteBelangen heeft er nu voor gezorgd dat dit plan op onze agenda komt met de bedoeling er een zienswijze op in te dienen. 

Wij gaan er vanuit dat net als ons college ook de meeste partijen in de gemeenteraad dan stelling zullen nemen tegen de 4e en 5e rij molens in de Eemspolder.

Aanvullende gegevens