GemeenteBelangen heeft zorgen over de visie voor de nieuwe gemeente het Hogeland.

"GemeenteBelangen wil niet roepen dat we voorzieningen gaan centraliseren en GemeenteBelangen wil geen nieuwe visie maken ‘waar kunnen voorzieningen gevestigd worden en waar niet’, wij willen denken in kansen in plaats van onmogelijkheden." zo gaf raadslid Eltjo Dijkhuis één van de bezwaren aan die de partij heeft bij de visie op de nieuwe gemeente het Hogeland. GemeenteBelangen heeft al vanaf haar beginjaren gepleit voor ruimte voor woningbouw in alle dorpen. Dat moet zo blijven, en daar is GBE niet gerust op aldus Dijkhuis in zijn bijdrage. GemeenteBelangen wil nu dan ook niet voor krimp kiezen.

Dijkhuis gaf ook nog het volgende aan "GemeenteBelangen wil niet zeggen dat ‘waar mogelijk’ wij investeringen van oude gemeenten handhaven. Wat nu uit stro wordt gezet moet gewoon doorgaan, daar moeten we geen ruimte voor twijfel laten. GemeenteBelangen wil niet roepen ‘wij zijn koploper energietransitie’, want wat doet dat met de Eemshaven? Weet u het, weet ik het? Waarom roepen we het dan? was dan ook de vraag aan het college van B&W.

Tot slot kwam GBE terug op een groot probleem dat wij met deze visie hebben. En dat is dat de nieuwe gemeente vindt dat ze een gelijkwaardige 'partner' is van inwoners. Maar dit is helemaal niet zo, omdat een gemeente moet werken aan de hand van wetten en regels. En omdat een gemeente er zorg voor moet dragen dat iedere inwoner gelijke kansen krijgt. In de plannen wordt echter vooral gekeken naar mondige inwoners en hun plannen, en komen inwoners die niet mondig genoeg zijn er wel wat bekaaid vanaf. GemeenteBelangen vindt echter dat iedereen gelijke kansen moet hebben. Want anders krijg je een tweedeling in de maatschappij.

Samengevat: "GemeenteBelangen wil een minimalistische overheid voor mensen die zichzelf wel kunnen redden, maar wil een sterke overheid voor mensen die dat niet kunnen. En dan zijn wij geen netwerkpartner, maar overheid, waarvan van Dale zegt “lichamen aan wie het gezag is toevertrouwd”.

De bezwaren van GBE mondden uit in de volgende stemverklaring:

  • GemeenteBelangen is het niet eens met de rol van ‘netwerkpartner’. Omdat wij tegen tweedeling in de samenleving zijn.
  • GemeenteBelangen is het niet eens met het ‘kiezen waar voorzieningen blijven’. Ook willen wij niet roepen dat we koploper energietransitie worden, want we weten niet welke gevolgen dit voor de Eemshaven en voor ons landschap heeft.
  • Die kanttekeningen plaatsen we bij deze visie waar we voor het overige mee zullen instemmen. 

De volledige bijdrage van raadslid Eltjo Dijkhuis kun je hier lezen.

Aanvullende gegevens