GEMEENTEBELANGEN EEMSMOND: GEWOON DOEN!

ONAFHANKELIJK, VERTROUWD, ACTIEF EN VOOR JONG TOT OUD

GemeenteBelangen Eemsmond is een onafhankelijke politieke groepering. De partij zet zich in voor het welzijn van alle inwoners van de gemeente Eemsmond en is daarbij niet gebonden aan een landelijke politieke partij.

GemeenteBelangen Eemsmond is opgericht op 16 oktober 1989 en bestaat dus al meer dan 25 jaar. Het initiatief hiervoor kwam destijds met name voort uit Gemeentebelangen Usquert (opgericht rond 1946) en de politieke Werkgroep Kantens (opgericht in 1974). Onafhankelijke politiek is dus een stabiele factor binnen de gemeente Eemsmond!

Bij Gemeentebelangen Eemsmond zijn vanaf de vorming tot heden vele inwoners uit al onze dorpen actief betrokken bij het wel en wee van de gemeente Eemsmond. Het is GemeenteBelangen Eemsmond dan ook met gemak gelukt om het tot voor kort maximale aantal actief aan de gemeentelijke politiek deelnemende mensen, te weten 30, op de kandidatenlijst te krijgen.

GemeenteBelangen Eemsmond kenmerkt zich door een open karakter en laagdrempeligheid voor alle inwoners van de gemeente. Om deze openheid te versterken houdt de partij met regelmaat een openbare fractievergadering, afwisselend in steeds een ander dorp van de gemeente. Zowel leden als niet-leden zijn op deze vergaderingen van harte welkom. Inwoners kunnen dan hun mening geven over de punten die op de raadsagenda zijn vermeld. Ook staat het hen vrij andere zaken aan te dragen.

De mening van de inwoners telt dus mee en vormt de basis voor de besluitvorming van de fractie. (Er zijn maar weinig politieke partijen die deze, voor GemeenteBelangen Eemsmond zo vanzelfsprekende, werkwijze toepassen). De uitnodiging tot bijwoning van de openbare fractievergadering wordt zowel gepubliceerd in de Ommelander Courant als op de website van de partij. GemeenteBelangen Eemsmond heeft sinds 2009 een jongerenafdeling. De partij is ervan overtuigd dat de toekomst van de gemeente ook de toekomst van de jeugd is. Daarom vindt GemeenteBelangen dat jonge inwoners een belangrijke stem moeten hebben in wat er in de gemeente gebeurt.

Samenvattend:

  • GemeenteBelangen Eemsmond is een onafhankelijke partij;
  • GemeenteBelangen Eemsmond is al lange tijd een vertrouwd gezicht in de politiek van Eemsmond;
  • GemeenteBelangen Eemsmond zoekt de inwoners actief op;
  • GemeenteBelangen Eemsmond kenmerkt zich door een open karakter;
  • GemeenteBelangen Eemsmond vindt de inbreng van alle inwoners belangrijk;
  • GemeenteBelangen Eemsmond zet zich op eigen kracht, zonder subsidies van de overheid, in voor het welzijn van alle inwoners van de gemeente;
  • GemeenteBelangen Eemsmond is ambitieus; wij zijn de grootste politieke partij van de gemeente Eemsmond en willen dat blijven.

Aanvullende gegevens