GemeenteBelangen over kaderstelling hokken- en ketenbeleid (alcoholgebruik onder jeugd)

Ook stond donderdag 18 maart jl. de kaderstelling hokken- en ketenbeleid op de agenda. Vanaf 1 januari 2013 is de gemeente verantwoordelijk voor de drank- en horecawet. Ze is niet alleen verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving, maar ook voor de uitvoering daarvan.

Doel van het beleid is om het alcoholgebruik onder jongeren terug te brengen. Daarvoor moeten alle betrokken instanties zich inzetten. Dat dit niet altijd het gewenste effect heeft wees een rapport van bureau Halt uit. Hierdoor ontstaat het beeld dat alcoholpreventie voornamelijk op de ouders neerkomt. De manier waarop zij hiermee omgaan is wat betreft de fractie van GemeenteBelangen Eemsmond een aandachtspunt; het effect van alcoholgebruik bij jongeren drinkt niet altijd tot ouders door. Probleem hierbij is dat de gemeente maar beperkt gezag kan inzetten.

De fractie van GemeenteBelangen Eemsmond heeft gevraagd hoe en op welke wijze de gemeente resultaat kan boeken ten aanzien van het terugbrengen van alcoholgebruik onder de jeugd.

Aanvullende gegevens