GemeenteBelangen en G7

Afgelopen week vergaderde de raad van Eemsmond over de bestuurlijke toekomst van Noord-Groningen.

GemeenteBelangen is geen voorstander van een herindeling, zeker niet als deze zonder reden wordt gepresenteerd. Dit standpunt hebben wij de afgelopen jaren steeds uitgedragen. In die jaren is er onderzoek gedaan naar gevolgen van een herindeling, zowel op de schaal G7 als ook kleiner.

Hierbij is gekeken naar de financiën, de gebiedsopgaven en de burgernabijheid. En naar mogelijkheden en onmogelijkheden. Deze onderzoeken geven duidelijk aan wat de gevolgen zijn van een herindeling. In zijn bijdrage gaf fractievoorzitter Rein Eisinga de visie van GemeenteBelangen weer.

Dit monde uit in het volgende amendement op het raadsbesluit dat samen met de SP werd ingediend

“Dat Eemsmond liever zelfstandig blijft, maar als de wereld om ons heen verandert zal Eemsmond mee (moeten) doen en opteert Eemsmond voor een opschaling c.q. samenwerking van 'Lauwerszee tot Dollard tou'"

Bij monde van de PvdA werd ook een amendement gepresenteerd welke zonder voorbehoud inzette op een herindeling in G7 verband. Dit amendement verkreeg de kleinst mogelijke meerderheid (9/8) met steun van de fracties van CDA, D66, CU en VVD. Deze partijen kozen daarmee voluit voor een herindeling op niveau G7.

GemeenteBelangen en de SP stemden hier tegen. 

Aanvullende gegevens