Stolpersteine; gedenkstenen in Eemsmond?

Tijdens het vragenuur van de raadsvergadering d.d. 23 april jl. vroeg de fractie van Gemeentebelangen Eemsmond naar de stand van zaken rondom Stolpersteine. Vorig jaar is door de fractie gevraagd of het mogelijk is om één of meer van deze gedenkstenen in de Gemeente Eemsmond te leggen.

Aan het College van B en W wordt binnenkort voorgesteld medewerking te verlenen aan dit project en ook te kijken of het in aanmerking komt voor subsidie. Indien de gemeente besluit gevolg te geven aan het plaatsen van één of meer Stolpersteine, dan dient de eerste steen te worden gelegd door de Duitse initiatiefnemer Gunter Demnig. Hierbij moet rekening worden gehouden met een wachttijd van één jaar.

Stolpersteine (letterlijk: struikelstenen) vormen een tastbare herinnering aan Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ze worden geplaatst in het trottoir voor huizen van mensen die zijn vermoord of tot zelfmoord zijn gedreven. De initiatiefnemer noemt ze struikelstenen, omdat men erover struikelt met het hoofd en het hart. De tekst die op de stenen staat is klein en alleen leesbaar als men voorover bukt.

GemeenteBelangen Eemsmond is blij dat er nu voortgang is bij dit project en gaat er vanuit dat eind dit jaar tot plaatsing van Stolpersteine kan worden overgegaan.

Aanvullende gegevens