Strategisch beleidskader werk en inkomen 2015 - 2018

Als gevolg van wetswijzigingen moet er een nieuwe uitvoeringsstructuur Werk en Inkomen voor de Participatiewet komen. Eind 2014 is door de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond besloten hiervoor één nieuwe organisatie in te richten. De uitvoeringsorganisatie wordt een samenvoeging van de afdelingen Sociale Zaken van de vier gemeenten, WERKplein Noord-Groningen en Ability.

In de raadsvergadering van 23 april jl. zijn de kaders en doelstellingen vastgesteld waarbinnen die organisatie moet gaan werken.

Volgens de fractie van GemeenteBelangen heeft dit kaderplan verstrekkende gevolgen en raakt het een grote groep inwoners. Het is voor de kwetsbare doelgroep dan ook noodzakelijk dat de uitvoeringsorganisatie (in oprichting) goed gaat functioneren.

Naast de kaders die in het raadsvoorstel worden genoemd, draagt GemeenteBelangen een aanvullend kader aan: duurzame uitstroom. Doel is om de omvang van de mensen die langere tijd als werknemer uitgeschreven staan helder te krijgen.

Samengevat is de fractie van oordeel, dat het kaderplan -waarbinnen de nieuwe organisatie moet gaan werken- een grote uitdaging is. De ambities zijn groot. De praktijk moet uitwijzen of de gemaakte plannen werkelijkheid worden en of de gemeentelijke deskundigheid hiervoor toereikend is. GemeenteBelangen vindt dit een zorgpunt voor zowel gemeente als uitvoeringsorganisatie. De fractie is hier scherp op en blijft dat ook. Ze heeft aanvullende vragen gesteld en diverse opmerkingen gemaakt.

Aanvullende gegevens