GemeenteBelangen bezorgd over opnamestop beschermingsbewind Volkskredietbank

De Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB), gevestigd in Appingedam, is een gemeenschappelijke regeling van acht gemeenten, waaronder Gemeente Eemsmond. De uitvoering van integrale schuldhulpverlening is door de gemeenten uitbesteed aan de VKB. Beschermingsbewind valt hier ook onder; het is de meest vergaande vorm van budgetbeheer.

Kort geleden werd bekend dat het bestuur van de VKB een opnamestop heeft ingesteld voor beschermingsbewind. De VKB wil mensen (met een ‘beperking’) die deze vorm van schuldhulpverlening nodig hebben nu doorverwijzen naar commerciële bureaus.

Beschermingsbewind wordt door cliënten zelf betaald, maar wel binnen landelijke normen en tarieven. Des te meer bevreemdend is een opnamestop. Het lijkt er dan op dat de VKB het werk niet kan doen voor het geld dat er voor staat. GemeenteBelangen vraagt zich af wat er aan de hand is bij de VKB. Het genomen besluit zorgt er ook voor dat het beleid voor schuldhulpverlening -dat door de gemeenteraad is vastgesteld- wordt doorkruist, omdat er nu geen sprake meer is van integrale schuldhulpverlening.

De fractie van GemeenteBelangen Eemsmond is dus bezorgd over deze ontwikkeling. Ze heeft het college schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de cliëntenstop. De desbetreffende vragen kunt u hier lezen.

Aanvullende gegevens