Traject fietspad Eemshaven

Het toerisme neemt toe in de Eemshaven. In dat kader ligt er een voorstel om een apart fietspad aan te leggen in/naar de Eemshaven, zodat de bereikbaarheid van de haven beter wordt. In de raadsvergadering van 21 mei jl. is aan de raad gevraagd om cofinanciering beschikbaar te stellen voor de aanleg van dit fietspad. Indien het voorstel door de gemeenteraad wordt goedgekeurd, zullen de provincie Groningen, gemeente Eemsmond en Groningen Seaports het project gezamenlijk financieren.

In het plan wordt het fietspad doorgetrokken naar de AEG-Ems-terminal en het nog te realiseren treinstation aan de Borkumkade. Het voorgestelde traject voor het eerste gedeelte van het fietspad ligt aan de binnenzijde van de toekomstige spoorlijn. De fractie van GemeenteBelangen Eemsmond ziet het fietspad liever aan de andere kant van het spoor.

De heer Martini liet in de raadsvergadering d.d. 21 mei jl. weten dat de fractie van GemeenteBelangen het een prachtig plan vindt om een nieuw toeristisch fietspad voor de Waddenkust aan te leggen. Het fietspad zou niet alleen bestemd moeten zijn voor mensen die naar de AEG-Ems-terminal/ Borkum gaan, maar ook voor andere doelgroepen. De fractie mist in het voorstel deze andere doelgroepen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan fietsers die op de zeedijk willen genieten van het uitzicht op de Waddenzee. “Bij mooi weer willen Groningers op de dijk zitten en bij alle soorten weer willen zij ‘over diek kiekn’!”, aldus de heer Martini. Dat wordt in de voorgestelde route verhinderd door de spoorlijn.

Net als een aantal andere raadsfracties betreurt de fractie van GemeenteBelangen het dat fietsers door dit traject niet optimaal de Waddenzee kunnen beleven. De fractie van GemeenteBelangen is van mening dat er voldoende openbare ruimte is voor een fietspad aan de zeezijde van het spoor langs de dijk. Zij heeft het college gevraagd de financiële bijdrage alleen beschikbaar te stellen, indien het fietspad aan de andere zijde van de spoorlijn aangelegd wordt. De veiligheid van fietsers die niet naar Borkum gaan is in dat geval ook beter gewaarborgd. Ze hoeven dan immers niet het spoor over te steken om op de zeedijk te komen.

Het college van B en W heeft toegezegd om dit nog nogmaals te onderzoeken.

Zonsondergang Eemshaven 2015

Aanvullende gegevens