Wekelijkse afvalinzameling stopt

De gemeenteraad heeft op 4 juni j.l. besloten dat het afval in de gemeente Eemsmond om de twee weken wordt opgehaald. Dit betekent dat de ene week de groene en de andere week de grijze container bij de weg gezet kan worden. Nu worden beide containers nog elke week geleegd.

De gemeenteraad heeft met tien stemmen voor en vijf stemmen tegen ingestemd met een voorstel hiertoe. De vijf tegenstemmen waren afkomstig van de fractie van GBE. De fracties van CDA, CU, D66, PvdA en SP stemden voor. GemeenteBelangen heeft tegengestemd, omdat de partij het niet eens is met de manier waarop tot dit besluit gekomen is. Op een onzorgvuldige wijze, volgens Gemeentebelangen. Want er is enkel een grove inschatting gemaakt van wat een besparing van kosten zou kunnen zijn. Daarbij gaat men er vanuit dat inwoners wel minder afval zullen produceren als er minder vaak afval bij hen wordt opgehaald. Dat is iets waar vraagtekens bij gezet kunnen worden.

Raadslid Thijs van Kleef zei in de raadsvergadering het volgende hierover:

"Voor GemeenteBelangen is nog steeds onduidelijk wat het alternerend inzamelen voor gevolgen heeft. De genoemde besparing in het raadsvoorstel is een grove schatting en niets meer. De feiten kunnen straks wel heel iets anders laten zien. Wij voorzien gerommel met rotzooi. Ook wensen we de medewerkers succes met het werken in het weekend.

Er is bijna geen inwoner die doorheeft wat hem of haar boven het hoofd hangt. Zonder dat wij van u ooit inzage mochten krijgen in een onderzoek, wat ons was toegezegd, neemt -zoals het lijkt- de raad dit besluit. GemeenteBelangen wil iedereen er dan ook op wijzen dat inwoners een reactie kunnen geven op het besluit als dit genomen wordt."

GemeenteBelangen is teleurgesteld dat zorgvuldigheid blijkbaar geen rol speelt bij dit besluit. Met name het feit dat een toegezegd onderzoek nooit is verstrekt stoort de partij. Het lijkt er op dat tweewekelijkse afvalinzameling daarmee een doel op zich geworden. Inwoners betalen straks meer geld voor minder dienstverlening. Wat hiervan de gevolgen zijn moet maar worden afgewacht.

Voor inwoners van Eemsmond is het mogelijk om bij de gemeente een schriftelijke zienswijze in te dienen op het genomen besluit. Dit kan tot uiterlijk zes weken na 4 juni jl.; dus tot 16 juli a.s.

Aanvullende gegevens