Energie subsidie beschikbaar!

Voor gebouwen met een grote maatschappelijke functie heeft de gemeente Eemsmond subsidie beschikbaar gesteld om energiebesparende maatregelen te treffen. In de raadsvergadering van 18 juni jl. heeft de raad unaniem ingestemd met een voorstel hiertoe. Ook zijn toen de aan de subsidie verbonden voorwaarden vastgesteld. Het budget van de regeling is bijna € 150.000,- euro. Een aanvrager kan maximaal € 10.000,- euro subsidie ontvangen, maar dient zelf wel 40 procent van de totale kosten te financieren. De complete subsidievoorwaarden leest u hier.

GemeenteBelangen vindt dit een prima plan. De subsidieregeling is in eerste instantie ingesteld voor niet-gemeentelijke gebouwen die een grote maatschappelijke functie hebben. Als er geld overblijft, dan maken ook gemeentelijke gebouwen een kans om subsidie te ontvangen voor energiebesparende maatregelen.

Toch zijn er ook 'moeilijke' gevallen. Dit betreft bijvoorbeeld het dorpshuis 't Schienvat in Kantens. Dat gebouw is eigendom van de gemeente, maar de stookkosten komen voor rekening van de huurder. Die stookkosten zijn fors. Dit dorpshuis zou -zoals de fractie van GemeenteBelangen de voorgestelde subsidievoorwaarden las- niet in aanmerking komen voor deze regeling. Daarom is op verzoek van raadslid Eltjo Dijkhuis een hardheidsclausule aan de verordening toegevoegd.

Binnenkort zal de gemeente bekendheid geven aan de subsidieregeling. GemeenteBelangen roept rechtspersonen, zoals verenigingen en eigenaren van panden met een maatschappelijke functie, op om gebruik te maken van deze regeling! "We hopen dat het een groot succes wordt en er geen euro overblijft voor de gemeentelijke gebouwen," gaf raadslid Dijkhuis met een kwinkslag aan.

Aanvullende gegevens