Algemene Beschouwingen Kadernota

De gemeenteraad heeft op 2 juli jl. vergaderd over de kadernota.

Iedere fractie heeft algemene beschouwingen voorgedragen ten aanzien van de kadernota. Daarmee is de koers voor de komende jaren (2016-2019) vastgezet.

De complete inbreng van de fractie van GemeenteBelangen Eemsmond leest u hier.

Aanvullende gegevens