GBE dient wijzigingsvoorstel in: SUW krijgt volledige vergoeding

 

In de raadsvergadering van 20 november werd een brief behandeld van de Stichting Uithuizer Wad, een organisatie die vanuit Uithuizen wadlooptochten organiseert over het wad.

 

Deze stichting heeft te lijden onder het feit dat de vaargeul van en naar Noordpolderzijl niet meer bevaarbaar is. De gemeente Eemsmond is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze vaargeul.

Het college wilde op basis van het verzoek van de stichting de helft van de extra door hen gemaakte kosten vergoeden. Binnen de raad van Eemsmond was niet iedereen het daarmee eens.

 

Evaluatie GBE vrachtwagenverwijssysteem

 

Gemeentebelangen Eemsmond evalueerde vorige week het vrachtwagenverwijssysteem in de gemeente Eemsmond. Een vrachtwagenchauffeur werd gevraagd naar de N46 bij Roodeschool te gaan om vervolgens naar een bedrijf aan de Dwarsweg boven Roodeschool te rijden.

 

 

Gemeentebelangen Eemsmond - Behandeling begroting 2009 gemeente Eemsmond 

 

 

Op 6 november werd de begroting 2009 behandeld door de gemeenteraad van Eemsmond. De bijdrage van GemeenteBelangen Eemsmond in eerste termijn is hier integraal opgenomen.

 

GBE stemt tegen voorstel jongerencentrum

 

Gemeentebelangen Eemsmond heeft tijdens de raadsvergadering van 9 oktober tegen het voorstel voor de jongerenvoorzieningen in Eemsmond gestemd. Dit houdt verband met het feit dat voor de bouw van het jongerencentrum te Uithuizen 1 miljoen euro wordt geraamd, zonder dat duidelijk is wat er voor dit miljoen gebouwd moet gaan worden.

 

Daarom stelde Aeilco Holtkamp namens GBE voor om het raadsvoorstel in twee delen op te splitsen, een onderdeel dat de kleinere voorzieningen behelst en een voorstel over een jongerencentrum in Uithuizen. In onze ogen zou dat het draagvlak van de genomen besluiten vergroten en zou besluitvorming over jongerenvoorzieningen in het algemeen niet op het spits worden gedreven omdat één deelonderwerp uit het plan veel discussie oplevert.

Aanvullende gegevens