CdK Van den Berg feliciteert jarige GBE

 

 

 

 

 

 

18 okober 2009 n Tijdens de feestelijke bijeenkomst van GemeenteBelangen Eemsmond op 17 oktober 2009 feliciteerde Commissaris van de Koningin Max van den Berg GemeenteBelangen Eemsmond en alle aanwezigen met het 20- jarig jubileum van GemeenteBelangen in Eemsmond.

Andere sprekers bij GemeenteBelangen op 'Meij'

 

26 oktober 2009 n In tegenstelling tot wat afgelopen donderdag door GemeenteBelangen Eemsmond in de Ommelander Courant is aangegeven, zal vanavond de heer S. Bouma (directeur van de SVONN) niet spreken over de toekomst van de zorg in Eemsmond.

Minister-president Balkenende feliciteert GemeenteBelangen Eemsmond

 

10 november 2009 n Op 6 november ontving de raadsfractie van GemeenteBelangen Eemsmond via de fractiesecretaris een brief van de minister-president. De heer Balkenende feliciteerde daarin de raadsfractie van GBE met het 20-jarig jubileum dat op 17 oktober werd gevierd.

GBE stelt vragen over communicatie tussen gemeente Eemsmond en Waterschap  

Naar aanleiding van het verloop van de vergadering van het algemeen bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest (d.d. 25 november 2009), stelde GemeenteBelangen Eemsmond vragen aan het college van B&W tijdens de raadsvergadering van 26 november 2009. Het dagelijks bestuur van het Waterschap meldde in die vergadering aan het algemeen bestuur, dat de gemeente Eemsmond vooraf niet had overlegd over het betalen van extra kosten voor de baggerwerkzaamheden in de vaargeul van Noordpolderzijl.

Aanvullende gegevens