Harald Bouman opent opleidingscentrum NOVL


Wethouder Harald Bouman heeft op dinsdag 26 juni de officiële opening verricht van het nieuwe opleidingscentrum voor bedrijfsopleidingen van NOVL in Uithuizermeeden.


In zijn toespraak zei Harald Bouman onder meer trots te zijn dat dit opleidingscentrum zich heeft gevestigd in de gemeente Eemsmond. Met de verleende erkenning voor BBL-opleidingen Logistiek door het ministerie van Onderwijs is NOVL in staat personeel van bedrijven en werkzoekenden een uitstekende opleiding te geven, waardoor zij deskundiger worden en breder inzetbaar zijn.

 

Ook voor de regio is dit een goed initiatief, want werkzoekenden kunnen met deze opleiding hopelijk in deze regio aan het werk. De programma’s van NOVL en de toekomstige activiteiten sluiten daar naadloos op aan. ‘Wat de mensen van de NOVL hebben gedaan getuigt van lef hebben en lef doet leven’, aldus de wethouder.

 

‘De opleiding logistiek medewerker gaat in september/oktober van start’, zegt directeur/eigenaar Thomas Duinkerken. ‘Momenteel zijn er gesprekken gaande met Het Hogeland College in Uithuizen over de mogelijkheid om in de toekomst gezamenlijk een opleiding aan te bieden op niveau 2. Voor het schooljaar 2013-2014 staan ook opleidingen als electrotechniek en installatietechniek op het programma.’

 

Meer informatie over het opleidingscentrum is te vinden op de website www.novl.nl

Digitale jeugdraad gemeente Eemsmond brengt ernst cyberpesten aan het licht

 

De gemeente Eemsmond geeft jongeren bij relevante beleidsontwikkelingen de ruimte om hun mening te geven. Hiervoor heeft de gemeente de digitale jeugdraad in het leven geroepen. In 2011 is het onderwerp pesten en sociale media aan de jongeren voorgelegd. De inzet van een digitale jeugdraad heeft z’n dienst bewezen. Uit gegevens van jongeren zelf blijkt de ernst van digitaal pesten. Op basis van deze input, kan de gemeente nu gerichte acties kan ondernemen.

 

Digitaal pesten lijkt 2x hoger dan landelijk gemiddelde

Aan het onderzoek van de digitale jeugdraad over pesten hebben 154 jongeren deelgenomen. De uitkomsten zijn daarmee niet representatief voor alle jongeren in de gemeente Eemsmond, maar de cijfers bevestigen wel dat ook in deze gemeente jongeren het doelwit (kunnen) zijn van digitaal pesten. Bijna 10 % van de jongeren geeft aan wel eens digitaal gepest te worden. Dit is tweemaal hoger dan het landelijke gemiddelde.

 

Wat is er met de inbreng van jongeren gebeurd?

Ten eerste zijn professionals die in de gemeente met de doelgroep werken geïnformeerd. Maar, er zijn ook voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in Roodeschool, Warffum en Uithuizen voor ouders. Jongeren hebben namelijk tijdens het onderzoek aangegeven dat praten met ouders en vrienden belangrijk is. 37 ouders hebben gebruik gemaakt van deze voorlichtingsbijeenkomst. Verder worden professionals deze maand bijgeschoold over sociale media en digitaal pesten.

 

Harald Bouman, wethouder jeugdbeleid: ‘Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders kwam naar voren dat ouders ook een rol zien weggelegd voor de scholen. De behoefte aan voorlichting op scholen is groot. Wat we willen bereiken als gemeente is mediawijsheid bij jongeren; we willen ze verantwoord om laten gaan met internet. Om ze daarbij te helpen willen we ouders en professionals uitrusten met handvatten om dit te begeleiden.’

 

Presentatie resultaten

Op maandag 20 februari presenteerde Harald Bouman de uitkomsten van het onderzoek naar digitaal pesten. Deze resultaten laten duidelijk de ernst zien van het probleem. Daarna lichtte hij toe welke concrete stappen de gemeente onderneemt tegen digitaal pesten. Onder de deelnemers aan de jeugdraad is een Ipod verloot. Tijdens de bijeenkomst heeft Harald Bouman deze uitgereikt.

Aanvullende gegevens