De bestuursleden Rie Millekamp en Willem de Vreeze waren aftredend en niet herkiesbaar.  Beiden hebben zich jarenlang ingezet binnen het bestuur, maar zijn door omstandigheden niet meer in staat de tijd en de inspanning te kunnen leveren die een bestuursfunctie nu eenmaal vraagt. Millekamp en de Vreeze blijven overigens wel actief betrokken bij GemeenteBelangen Eemsmond.  

 

Jorian Wals deed verslag van het werk dat de jongerenafdeling van GemeenteBelangen Eemsmond het afgelopen jaar heeft verricht. Onder het motto ‘de jeugd heeft de toekomst’, heeft deze afdeling zich de laatste anderhalf jaar nadrukkelijk ingespannen om de jongeren van Eemsmond binnen de gemeente te betrekken bij actuele zaken. ‘Op deze manier krijgen de jongeren van Eemsmond een stem en kunnen zij als klankbord dienen voor de fractie en het bestuur’, zo sprak Jorian Wals.

 

Voorzitter Germ Martini haakte hierop in door te melden dat de inspanningen van de jongerenafdeling ook op andere terreinen zijn vruchten afwerpt. De laatste tijd heeft de vereniging verschillende nieuwe leden mogen verwelkom, waaronder een groot aantal jongeren. ‘Hiermee zijn we ook als partij een goede afspiegeling van de bevolkingsopbouw binnen de gemeente Eemsmond’, aldus Germ Martini.

Aanvullende gegevens