ALV GB Eemsmond in teken van vooruitgang en actualiteit

 

Op 14 november aanstaande organiseert GemeenteBelangen Eemsmond een algemene ledenvergadering  in Hotel Ekamper te Oosteinde. Tijdens deze vergadering zullen niet alleen partijgerelateerde zaken aan de orde komen, maar zal er ook volop gelegenheid zijn om van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen binnen de gemeente Eemsmond.

 

De ingezette koers van vernieuwing en verjonging begint binnen GemeenteBelangen Eemsmond  duidelijk zijn vruchten af te werpen. GemeenteBelangen Eemsmond heeft er de laatste tijd verschillende nieuwe, jonge leden bij gekregen die actief meedenken en meepraten over allerhande zaken. Een positieve ontwikkeling, waardoor de partij nog beter in kan spelen op al hetgeen er leeft onder de inwoners van de gemeente. Overigens is er voor serieuze belangstellenden altijd een mogelijkheid om een partijvergadering bij te wonen en blijven nieuwe leden van harte welkom.

 

Tijdens de vergadering zullen zoals gebruikelijk ook de fractie en de wethouder verslag uitbrengen van de afgelopen periode. Wethouder Harald Bouman zal hierbij onder andere inzoomen op het succes van het project Leerlingenvervoer, waarbij jongeren vanaf ongeveer 12 jaar zelfstandig leren reizen met de digitale OV Coach.

 

Aanvullende gegevens