IN MEMORIAM                - JAAP 'APPIE ' KAMMENGA -

 

 

 

Op 5 maart 2012 overleed Jaap Kammenga op 81-jarige leeftijd. De lange rij rouwadvertenties in de Ommelander Courant liet duidelijk zien hoezeer Jaap door velen werd gewaardeerd. Zo ook door onze partij GemeenteBelangen Eemsmond.

 

Jaap was vanaf de oprichting in 1989 bij de partij betrokken. In 1994 werd hij één van de vijf raadsleden. Twaalf jaar lang gaf hij op zijn eigen wijze invulling aan het raadslidmaatschap. De raadsstukken werden door hem tot in de finesses uitgeplozen.  Maar ook gedurende de verkiezingscampagnes was hij volop actief. Zo bouwde hij vol enthousiasme deuren om tot verkiezingspanelen, die door hem en zijn mede partijlid Jaap Nienhuis met posters van kandidaten werden beplakt. Tot op de dag van vandaag worden deze verkiezingspanelen nog door de partij gebruikt.

 

Jaap was een man die overal tijd voor had, ook al stond zijn agenda altijd vol. Zo was hij initiator en voorzitter van het Steunstee in Roodeschool, voorzitter van Tafeltje Dekje, voorzitter van de Woongroep Uithuizen en betrokken bij Eemspop en de Stichting Zwembaden Eemsmond. Zingen deed hij niet alleen bij het Doekegat Piratenkoor, maar hij genoot ook regionale bekendheid als ‘Kiepkerel’ bij feesten en partijen: ‘Wat j'ook zuiken, aaltied keur en ik vroag hoast niks doarveur.’

 

Na zijn overlijden werd Jaap in de raadsvergadering op indrukwekkende wijze herdacht. Burgemeester Marijke van Beek wees erop dat GemeenteBelangen Eemsmond mede door hem geworden is tot wat het nu is. De partij sluit zich graag bij deze woorden aan.

 

Jaap, bedankt!

 

ALV GB Eemsmond in teken van vooruitgang en actualiteit

 

Op 14 november aanstaande organiseert GemeenteBelangen Eemsmond een algemene ledenvergadering  in Hotel Ekamper te Oosteinde. Tijdens deze vergadering zullen niet alleen partijgerelateerde zaken aan de orde komen, maar zal er ook volop gelegenheid zijn om van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen binnen de gemeente Eemsmond.

 

De ingezette koers van vernieuwing en verjonging begint binnen GemeenteBelangen Eemsmond  duidelijk zijn vruchten af te werpen. GemeenteBelangen Eemsmond heeft er de laatste tijd verschillende nieuwe, jonge leden bij gekregen die actief meedenken en meepraten over allerhande zaken. Een positieve ontwikkeling, waardoor de partij nog beter in kan spelen op al hetgeen er leeft onder de inwoners van de gemeente. Overigens is er voor serieuze belangstellenden altijd een mogelijkheid om een partijvergadering bij te wonen en blijven nieuwe leden van harte welkom.

 

Tijdens de vergadering zullen zoals gebruikelijk ook de fractie en de wethouder verslag uitbrengen van de afgelopen periode. Wethouder Harald Bouman zal hierbij onder andere inzoomen op het succes van het project Leerlingenvervoer, waarbij jongeren vanaf ongeveer 12 jaar zelfstandig leren reizen met de digitale OV Coach.

 

Grote opkomst bij jaarvergadering GemeenteBelangen Eemsmond

 

8 juni 2011 - De jaarvergadering van GemeenteBelangen Eemsmond, die gehouden werd op maandag 6 juni in hotel Ekamper in Oosteinde, mocht zich verheugen in een grote opkomst. Naast de gebruikelijke agendapunten was er alle gelegenheid voor persoonlijke inbreng en discussie over actuele zaken binnen de gemeente. Ook deden wethouder Harald Bouman en fractievoorzitter Rein Eisinga verslag van het afgelopen jaar. 

Subcategorieën

Aanvullende gegevens