Eemsmond is een gemeente om trots op te zijn. Qua oppervlakte is Eemsmond een van de grootste gemeenten van Nederland. Een groot deel van de Waddenzee en de eilandjes Rottumeroog en Rottumerplaat behoren ook tot de gemeente. De totale grondoppervlakte is ruim 55.124 hectare, waarvan 19.100 hectare land en 36.024 hectare water.

 

 

 

 

Aanvullende gegevens