Kantens is gebouwd op en rond de Kantsterwierde en gelegen aan het Boterdiep. Het dorp heeft nog zijn oorspronkelijke ossegang en een weg rond de kerk (± 1200). Op het hoogste punt van de wierde. De grotendeels Romaanse kerk heeft een achtzijdige toren die ondersteund wordt door een grote steunbeer met doorgang. Aan de rand van de wierde vindt met de koren- en pelmolen de Grote Geert.  

 

Het dorp ligt pal aan de gemeentegrens met Loppersum. Zo dichtbij, dat voor de gemeentelijke herindeling zelfs enkele huizen in de toenmalige gemeente Middelstum lagen. Al rijdend kwam men eerst een plaatsnaambord ‘Kantens (gem. Middelstum)’ tegen, om vervolgens een paar honderd meter verder het bord ‘Kantens (gem. Kantens)’ te passeren. Bij de herindeling in 1990 heeft men de grens zo aangepast dat het gehele dorp nu in één gemeente ligt.  

 

Kantens was de hoofdplaats van de voormalige gemeente Kantens. Deze bestond verder uit de dorpen, gehuchten en buurtschappen: Bethlehem, Doodstil, Eelswerd, Eppenhuizen, Holwinde (gedeeltelijk), Rottum, Startenhuizen, Stitswerd en Zandeweer.

 

In november 2009 heeft de fractie van GemeenteBelangen Eemsmond tijdens de raadsvergadering aandacht gevraagd voor de verkeersproblematiek aan de Langestraat en gevraagd om meer passeerstroken op de landelijke wegen. Ook heeft GBE zich ingezet voor de verstrekking van een subsidie voor het herstel van de klok in de toren van de Antoniuskerk en heeft aangedrongen op gemeentelijke bemoeienissen bij de handhaving van de snelheid op de provinciale wegen.

Kijk ook eens op: www.kantens.nl

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende gegevens