Oudeschip is gelegen in de Uiterdijkselanden ten zuiden van de Eemshaven en telt ongeveer 270 inwoners.

 

Historie

 Oudeschip dankt zijn naam aan een schip dat daar in de 18e eeuw is gestrand. Het schip werd in die tijd gebruikt als herberg. Aanvankelijk bestond Oudeschip uit twee bebouwingsconcentraties langs de weg en de dijk. De voornaamste bebouwing bestond uit een korenmolen en enkele woningen en boerderijen. Later groeiden de twee kernen naar elkaar toe. Langs een parallelle weg werden enkele tientallen woningen, boerderijen, winkels en een school gebouwd.

 

Aanvullende gegevens