Rottum is een karakteristiek wierdedorp tussen Kantens en Usquert en telt ongeveer ongeveer 165 inwoners.

 

Historie
Rottum is een radiaire wierde op een kwelderwal. In Rottum heeft eeuwen geleden het Benedictijnenklooster St. Juliana gestaan. Het klooster bezat een groot deel van het eiland Rottumeroog. Door de sloop van het klooster verdween de bebouwing. Er werd een aantal boerderijen bijgebouwd. De meeste veranderingen hebben zich binnen de bestaande structuur voorgedaan. Veel oorspronkelijke bewoners zijn vertrokken, hierdoor viel de agrarische leefgemeenschap uiteen.

 

Kijk ook eens op: www.rottum.org

 

 

Aanvullende gegevens