Uithuizen is de grootste kern van de gemeente en ligt aan de spoorlijn Groningen-Roodeschool. Uithuizen telt ruim 5.600 inwoners. Het gemeentehuis van de gemeente Eemsmond staat in het centrum van Uithuizen.

 

Historie
Uithuizen is ontstaan op een kwelderwal. Lange tijd was de bebouwing geconcentreerd rond de hoofdweg en de haven. In de loop der eeuwen nam de bebouwing toe en kreeg het dorp aaneengesloten bebouwing met een stedelijk karakter.

 

GemeenteBelangen Eemsmond is tegen een verdere uitbreiding van het bedrijventerrein Edama en ziet voldoende mogelijkheden hiertoe langs de N363. Verder trok de partij als eerste aan de bel rondom de plannen voor intensieve varkenshouderijen.

 

Een hot item blijft de overlast in de Leeuwstraat. Zolang deze problematiek niet naar ieders tevredenheid wordt opgelost, zal GemeenteBelangen Eemsmond hier aandacht voor blijven vragen.

 

Ook een zeer actueel onderwerp is de mogelijke bouw van een brede school te Uithuizen. GemeenteBelangen houdt de vinger aan de pols bij alle betrokkenen.

 

Aanvullende gegevens