GemeenteBelangen bij pilot woningversterking

Op woensdagmiddag 27 januari j.l werd het gemeentebestuur en de gemeenteraad uitgenodigd door Woningstichting De Delthe voor een presentatie en een informatie uitwisseling betreffende het al gerealiseerde H3V pilotproject van 5 stuks huurwoningen aan de Kooistraat te Kantens. 

H3V staat voor: H = Herstel 3 keer V staat voor: Verbeteren / Versterken / Verduurzamen.

De heer Leemburg van De Delthe gaf een open inzage in de keuken. Deze huurwoningen dienden te worden versterkt of te worden gesloopt en dan nieuwbouw.Goedkoper ( kosten ca. 108.000 Euro ) was versterken en dan kunnen de woningen ook worden verbeterd en verduurzaamd. In ieder geval gaan de woningen nu 25 jaar langer mee, wellicht 40 jaar. Ook de woningstichting betaalt partieel mee, ca. 25.000 Euro.

Het mag dan ook direct duidelijk zijn dat gelijkwaardige woningen in bezit van eigenaren dan zelf een behoorlijke som dienen op te hoesten. Kantens plus elders nog een 20 tal huurwoningen (25 in totaal) dienden voor 18 december te worden opgeleverd. Dit is met veel improvisatie en ook werken bij slecht weer gelukt, al zijn er tot februari a.s. nog diverse puntjes op de “i” gezet. Voor de woningstichting was dit een heel snel project waar zij veel mee hebben geleerd. O.a. dat de bewoners niet de woning dienen te bewonen tijdens de bouwwerkzaamheden.

De woningen zijn geheel elektrisch uitgevoerd (dus geen gasaansluiting meer, de bewoners moeten leren koken op elektrisch met nieuwe pannen). Aan de beide kanten van de daken zijn over het totale dakoppervlak zonnepanelen geplaatst, deze panelen kunnen 5200 kW opwekken op jaarbasis, de vraag is of het stroomnet van Enexis op alle plaatsen geschikt is voor een teruglevering van stroom. Deze stroomopwekking zorgt voor het functioneren van een warmtepomp per woning. Dit is voordelig voor de huurder en geeft een comfortabeler woning.

Het geheel ziet er netjes aan de buitenkant uit. Zonnepanelen aan de beide kanten van het dak en een grote ventilator op de berging aan de achterkant. Als er totaal 150 huurwoningen zijn opgeleverd zal er een algemene evaluatie plaats vinden. Dit zal in het voorjaar gebeuren.

 

Aanvullende gegevens