GemeenteBelangen stelt vragen over BMWE-wedstrijd

GemeenteBelangen heeft vragen gesteld over de droomwedstrijd die de nieuwe gemeente Het Hogeland heeft georganiseerd.

Dit heeft de laatste weken uitgebreid in de media gestaan. Waar het onze fractie om gaat is het volgende: Het is prima om wat voor wedstrijd ook te organiseren, maar het is wel handig als alle spelers van te voren op de hoogte zijn dat er een wedstrijd georganiseerd gaat worden zodat je het op voorhand eens bent over spelregels van een wedstrijd en het doel. 

Of dit nu wel of niet goed gegaan is, daar wordt verschillend naar gekeken. En of de gemeente straks wel of niet direct betrokken is bij het droom-idee dat uiteindelijk heeft gewonnen, ook dat is nog niet helemaal helder.

De vragen die wij hebben gesteld zijn inmiddels beantwoord. De beantwoording kun je hier lezen.

Maximum aan windenergie in Eemsmond

GemeenteBelangen Eemsmond wil invloed hebben op de plannen voor een windpark boven Valom en de Eemspolder.

Daarom heeft onze fractie ervoor gezorgd dat de gemeenteraad hier een zienswijze over gaat indienen.

In de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester van Eemsmond werd duidelijk dat ook het college een vierde en vijfde rij windmolens boven Valom in de Eemspolder niet zit zitten. 

Op onze vraag wanneer dit dan aan de orde komt bleek dat het college wacht totdat er een millieu effect rapportage wordt opgesteld voor het windpark Eemshaven-West.

GemeenteBelangen heeft er nu voor gezorgd dat dit plan op onze agenda komt met de bedoeling er een zienswijze op in te dienen. 

Wij gaan er vanuit dat net als ons college ook de meeste partijen in de gemeenteraad dan stelling zullen nemen tegen de 4e en 5e rij molens in de Eemspolder.

GemeenteBelangen en de centrumplannen Uithuizen

Vorige maand mei sprak de gemeenteraad van Eemsmond over de centrumplannen Uithuizen. GemeenteBelangen is enthousiast over deze plannen, maar heeft wel een voorbehoud gemaakt over "water op de blink"

Zoals bekend worden voor diverse dorpen in Eemsmond centrumplannen ontwikkeld. Onlangs is een visie opgeleverd voor Uithuizermeeden die binnenkort aan de orde komt. 

Ook mag bekend zijn dat in Uithuizen al wel 10 jaar gesproken wordt over versterking van het winkelhart van het Hoogeland. Verplaatsing van supermarkten staat daarbij centraal, helaas heeft het eerdere project Kwaliteitsverbetering Uithuizen (KUIT) geen enkel resultaat gehad. In het laatste jaar zijn er echter ontwikkelingen geweest, namelijk supermarkten die aangaven 'wat te willen' en heeft de gemeente opnieuw gekeken wat haar bijdrage als cofinanciering kan zijn. Hieruit is een plan op hoofdlijnen opgeleverd wat betekent dat er voor het grote bedrag van 13.5 miljoen euro plannen op tafel liggen waarvan de gemeente nog geen 3.5 miljoen betaalt. Raadslid Eltjo Dijkhuis hierover:  Het zijn hele ambitieuze plannen. Wij kunnen hier uren gaan discussiëren dat het een hele hoop geld is , maar zien ook wel in dat je bijzonder kort voor de kop bent als je niet in een investering stapt die het viervoudige opbrengt wat jij er in stopt. Wij betalen 3.35 miljoen, en het levert een project van 13,5 miljoen op.

De gemeentelijke bijdrage hiervoor is al jaren geleden gespaard, en zit in een potje dat speciaal voor infrastructuur is bedoeld. De gemeente zal met name kosten voor wegen, parkeervakken etc op zich nemen.

Of de Blink ook moet worden uitgegraven? Misschien is dat wel een brug te ver, zo meent GemeenteBelangen. Het zou mooi zijn als de Blink levendiger wordt, maar GemeenteBelangen heeft nog geen voorkeur uitgesproken voor een uitgegraven Blink, een groene Blink of wat dan ook. Met dit akkoord op hoofdlijnen is het nu tijd om subsidies aan te vragen. Daarna worden keuzes gemaakt wat precies gerealiseerd moet worden. 

Dat is dan ook het perfecte moment om te kijken wat er met de Blink gebeurt, maar vooral wat er met het winkelcentrum van Uithuizen gaat gebeuren.

Hieronder kun je de volledige bijdrage van Raadslid Eltjo Dijkhuis lezen:


 

Voorzitter,

Waar hebben we het vandaag nou eigenlijk over. Zaterdag las ik de krant over deze plannen en bekroop me het gevoel dat wij over iets heel anders praten dan wat de kranten schreven. 8 miljoen voor een kuil in de Blink? Het lijkt ons een gotspe, als dat zo is. Voor gemeentebelangen is het geen uitgemaakte zaak dat water terugkeert op de blink. Het ziet er prachtig uit.. maar kost altijd meer dan een groene blink. Wat kan de portefeuillehouder daarover zeggen, klopt het beeld dat we 8 of 13 miljoen in een kuil stoppen. Graag antwoord. Water op de Blink, is het een brug te ver? Om die vraag te beantwoorden moeten er nog een aantal zaken duidelijker worden. Waar is de blink ooit mee gedumpt? Gaat er bodemonderzoek plaats vinden? En heel praktisch, veel zestigers hebben aan de oude haven een hele duidelijke herinnering – de geur, en dat was niet 4711. Nu worden er momenteel minder ddt’s en paks in het water geloosd, en is waterzuivering heel wat aangescherpt, maar voorzitter- ook deze herinnering blijft. U merkt dus dat wij op dit punt nog niet over de brug zijn. Maar, het zou een bijzondere ontwikkeling zijn, voorzitter, dat de provincie de buidel trekt, flink financieel meedoet daarmee ons grenzeloos een extra haven gunt. Dat gaat in tegen de provinciale trend.. En geeft voor ons de doorslag om te zeggen, dat willen we wel eens meemaken, zoek het maar eens uit. Nu beslissen we nog niets. Dat komt later. Dat staat als een spreekwoordelijke paal boven water.

De plannen rondom de blink , zoals de verlengde zuiderstraat en openstelling van de oosterstraat die spreken ons zeker aan. Dan de financiële vraag. U vraagt ons 3.35 miljoen zodat plannen voor 13.5 miljoen kunnen doorgaan. Hele ambitieuze plannen voorzitter. Wij kunnen hier uren gaan discussiëren dat het een hele hoop geld is wat u vraagt, maar zien ook wel in dat je bijzonder kort voor de kop bent als je niet in een investering stapt die het viervoudige opbrengt wat jij er in stopt. Want dat staat hier. 1 op 4. Echter voorzitter, Wij gunnen ook andere dorpen een deel van onze gemeentelijke spaarpotten. Uithuizermeeden komt nog aan snee, maar passend bij de dorpen moet er meer gebeuren en ook in andere dorpen. Dat is niet of - of, maar en - en. Wat zegt het college daar op? Wij hechten er sterk aan. Bij de kadernota komen we daar op terug Eemsmond als geheel is gebaat bij een goed winkelhart. Hoe lang praten wij al wel niet over herlocaties enzovoort. Ondernemers zien je op den duur al weer aankomen. Veel mensen winkelen inmiddels elders, ook onze inwoners. We moeten wel wat, anders is dit weg. Dan dreigen we de slag te verliezen. De inzet die hier in is gestopt verdient een stevig compliment. Wij op ons beurt houden natuurlijk graag grip op dit grote project. Dan de hoofdstraat. U wilt onderzoek doen naar dubbelverkeer naast de Rank. GemeenteBelangen ziet daarvoor geen noodzaak. Dat het parkeerterrein wordt ontsloten is prima. Doe dit zoals bij de noorderstraat. Graag reactie hierop. Want een snelweg naast de Rank. . Dat kan niet de bedoeling zijn.

Dat de Rank wordt behouden is heel speciaal. Het is op de kerk na zowat het oudste gebouw van uithuizen en waar normaal in uithuizen slopers dan dat feestje mogen vieren blijft dit pand staan. Dan de invulling. Brasserie of plek voor startups… zo maar wat ideeën. En er is in Eemsmond al een initiatief voor een bevingscentrum. Kan dat een gesprekspartner worden? Of is het dat al? Graag reactie. Ons lijkt het wel wat. Bij de buren in de Marne worden oude gebouwen met leer- werkprojecten opgeknapt- in een leerling/meester principe. Dat zou hier ook prima kunnen. Neemt u deze suggesties over? Opeenvolgende gemeentebesturen van Uithuizen en Hefshuizen en Eemsmond hebben Uithuizen kaal gesloopt aan karakteristiek. Behoud van de Rank is dan ook een forse trendbreuk. En getuigt van een gevoeld gevoel van rentmeesterschap. We gaan er vanuit dat we in een later stadium echt definitieve knopen mogen doorhakken. Dat is goed, want dat het nu of nooit is is voor iedereen duidelijk. Onze slotvraag: spreken wij hier snel weer over?

GBE stelt vragen over een zonnepark op dijk nabij Eemshaven

Eerder dit jaar behandelde de raad het voorstel om een Verklaring van geen Bedenkingen af te geven voor de realisatie van een zonnepark in de Eemshaven. Het zonnepark zou op de zuidzijde van de dijk nabij de Kweldersweg in de Eemshaven komen.

De fractie van GemeenteBelangen Eemsmond is van mening dat deze locatie buiten het industriegebied van de Eemshaven valt. Voordat de fractie echter een definitief standpunt wilde bepalen heeft zij vragen gesteld. De vragen kunt u hier lezen. In de tweede termijn bleek dat alleen de fractie van GemeenteBelangen tegen plaatsing van een deel van de zonnepanelen is.

Aanvullende gegevens