Stichting Leergeld Hoogeland bij GemeenteBelangen

Aanstaande maandagavond 18 april organiseert GemeenteBelangen Eemsmond een openbare bijeenkomst in dorpshuis Ons Huis in Oosteinde. Deze bijeenkomst is voor alle inwoners van de gemeente Eemsmond toegankelijk.

Als spreker voor de avond is Harry Meinders van Stichting Leergeld Hoogeland uitgenodigd. Hij zal een presentatie geven over een initiatief dat als missie heeft “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!” De Stichting Leergeld Hoogeland ondersteunt schoolgaande kinderen en jongeren uit gezinnen die rond moeten komen van een laag inkomen. Hierdoor blijven deze kinderen en jongeren bij school- of sportactiviteiten niet aan de kant staan. Na de presentatie van de heer Meinders is er gelegenheid voor bezoekers om vragen te stellen.

De raadsfractie van GemeenteBelangen gaat ook graag het gesprek aan met de aanwezigen over alle actuele politieke ontwikkelingen in en om Eemsmond. Tot slot is er op de avond ook ruimte om andere zaken onder de aandacht van de partij te brengen. De mening van de inwoners telt bij GemeenteBelangen mee. Alle inbreng is dan ook van harte welkom!

De inloop in dorpshuis Ons Huis is vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst begint officieel om 19.45 uur. Entree is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. We hopen u komende maandag te ontmoeten in Oosteinde!

 

Wad & Zoo bij GemeenteBelangen 

Aanstaande maandagavond 21 maart organiseert GemeenteBelangen Eemsmond een openbare bijeenkomst in dorpshuis Lutje Brussel in Oldenzijl. Deze bijeenkomst is voor alle inwoners van de gemeente Eemsmond toegankelijk.

Als spreker voor de avond is Hendré Sijbring van Stichting Wad&Zoo uitgenodigd. Hij zal een presentatie geven over dit initiatief dat als missie heeft “Mensen verbinden met de onderwaterwereld van de Eems-Dollard.” De bedoeling is dat hiervoor een aquariumattractie komt in de Eemshaven naast de veerterminal van AG EMS aan de Borkumkade in de Eemshaven vlakbij het nieuwe station Eemshaven. De heer Sijbring zal uitleg geven over dit initiatief, waarna er gelegenheid is voor bezoekers om vragen te stellen.

De raadsfractie van GemeenteBelangen heeft ook een actueel politiek onderwerp op de agenda gezet: Herindeling. De raadsleden van GemeenteBelangen zullen hier een toelichting op geven. Tot slot is er op de avond ook ruimte om andere zaken onder de aandacht van de partij te brengen. De mening van de inwoners telt bij GemeenteBelangen mee. Alle inbreng is dan ook van harte welkom!

De inloop in dorpshuis Lutje Brussel is vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst begint officieel om 19.45 uur. Entree is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.

Graag tot ziens!

 

GBE stelt vragen over vestiging varkensstal Uithuizen 

De fractie van GemeenteBelangen Eemsmond heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld over de vestiging van een vleesvarkensstal aan de Emmaweg te Uithuizen. Het is GemeenteBelangen Eemsmond ter ore gekomen dat de stikstofuitstoot van dit bedrijf andere bedrijven kan beperken. Daarom heeft de fractie een aantal vragen gesteld. De vragen kunt u hier lezen. Het college heeft de vragen inmiddels ook beantwoord. De fractie van GemeenteBelangen Eemsmond gaat nu kijken hoe zij hier verder mee omgaat. 

 

Aankondiging vergadering Gemeenteraad

Vanavond vindt er om 19.30 uur weer een raadsvergadering van de Gemeente Eemsmond plaats. De volgende punten staan onder andere op de agenda: verklaring van geen bedenkingen voor realisatie van zonnepark aan de zuidzijde van de dijk nabij de Kweldersweg te Eemshaven; en beschikking over reserve energiebesparende maatregelen. De volledige agenda van de vergadering vindt u op de website van de gemeente. 

Uiteraard bent u van harte welkom op de publieke tribune in de raadszaal van het gemeentehuis. Maar u kunt de raadsvergadering ook online volgen of op een later moment terugkijken. Dat kan via deze link.  

Aanvullende gegevens